Công ty Xi măng Nghi Sơn

Chi tiết sản phẩm

Liên hệ ngay
Xi măng Nghi Sơn

Sản phẩm khác

Nam Trung Bộ Nam Trung Bộ

Nam Trung Bộ

Nam Trung Bộ

Xi măng bao PCB40

Nâng cao độ bền của công trình.

Cường độ sớm cao phù hợp khí hậu lạnh khu vực Tây Nguyên.

Phù hợp với cả bê tông và vữa.

Độ dẻo cao giúp cho công tác vữa được dễ dàng.

Có hai loại vỏ bao (KPK và PK) được cung cấp trên thị trường.

Xem chi tiết Nam Trung Bộ
Miền Bắc đến Bình Định Miền Bắc đến Bình Định

Miền Bắc đến Bình Định

Miền Bắc đến Bình Định

Xi măng bao PCB40 Dân Dụng

Nâng cao độ bền của công trình.

Cường độ cao và chất lượng ổn định.

Phù hợp với cả bê tông và vữa.

Độ dẻo cao giúp cho công tác vữa được dễ dàng.

 
 

 

 

Xem chi tiết Miền Bắc đến Bình Định
Thong ke