Công ty Xi măng Nghi Sơn
Xi măng Nghi Sơn

Phát triển bền vững

An toàn vệ sinh tại Xi măng Nghi Sơn

Đối với Xi măng Nghi Sơn, vấn đề an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, Công ty liên tục cam kết xây dựng và duy trì một môi trường làm việc an toàn và không có tai nạn

26 01 2021
Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ – PCCN lần thứ 14 tại nhà máy xi măng Nghi Sơn

An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN) luôn là vấn đề được ban lãnh đạo Công ty quan tâm hàng đầu cùng với chất lượng sản phẩm.

26 01 2021
Trách nhiệm môi trường: đáp ứng những yêu cầu cao nhất về bảo đảm an toàn cho môi trường

Trách nhiệm môi trường: đáp ứng những yêu cầu cao nhất về bảo đảm an toàn cho môi trường

26 01 2021
Thong ke