Công ty Xi măng Nghi Sơn
Xi măng Nghi Sơn

Giao lưu văn hóa

Giao lưu văn hóa Nhật Bản

Văn hoá Nhật Bản không chỉ phản ánh những đặc điểm nổi bật của xã hội, con người Nhật Bản hiện tại mà nó còn cung cấp nhiều thông tin liên quan về quá khứ.

26 01 2021
Giao lưu văn hóa Việt Nam

Văn hoá Việt Nam được thể hiện qua đời sống văn hoá gia đình, làng nghề, các lễ hội lớn, các thể loại tranh dân gian, các món ăn truyền thống Việt Nam...

26 01 2021
Thong ke