Cung ứng và nhập khẩu
Công ty Xi măng Nghi Sơn

Cung ứng và nhập khẩu

Chúng tôi luôn phấn đấu xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược và lâu dài với các nhà cung ứng. Mối quan hệ đó vừa đáp ứng những lợi ích chung của đơn vị sản xuất và các nhà cung ứng, vừa đem lại lợi ích cho khách hàng của Xi măng Nghi Sơn theo phương châm "Hợp tác để cùng Phát triển".

Việc cung ứng vật tư, hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam, và cả nhập khẩu được tổ chức thực hiện trên cơ sở cân nhắc tính cạnh tranh về chất lượng, giá cả, khả năng cung cấp và các yếu tố thương mại khác.

 

Xi măng Nghi Sơn

Tin tức liên quan

Thong ke