Công ty Xi măng Nghi Sơn

Xi măng póoc lăng (PC40, PC50, Type I) - Đẳng cấp quốc tế

Xi măng póoc lăng Nghi Sơn phù hợp TCVN 2682:2020 (PC40, PC50) và các tiêu chuẩn nước ngoài như tiêu chuẩn Mỹ ASTM C150 (Type I) và tiêu chuẩn châu Âu BS EN 197-1 (CEM I).

Liên hệ ngay Liên hệ ngay

Chi tiết sản phẩm

Xi măng póoc lăng Nghi Sơn phù hợp với hầu hết các loại bê tông thông dụng như bê tông tươi, bê tông đúc sẵn; và các bê tông đặc biệt  như bê tông cường độ cao, bê tông có độ chảy cao, bê tông chất lượng cao,…Sản phẩm có thể đáp ứng nhiều yêu cầu khắt khe của không chỉ khách nàng nội địa mà cả khách hàng quốc tế.

Do vậy, xi măng póoc lăng Nghi Sơn đã được xuất khẩu và giành được sự yêu mến của khách hàng ở nhiều nước trên thế giới.

Liên hệ ngay
Xi măng Nghi Sơn

Sản phẩm khác

Xi măng bền Sun Phát (PCmsr40, PCmsr50, Type II) - Bền xuyên thế kỷ Xi măng bền Sun Phát (PCmsr40, PCmsr50, Type II) - Bền xuyên thế kỷ

Xi măng bền Sun Phát (PCmsr40, PCmsr50, Type II) - Bền xuyên thế kỷ

Xi măng bền Sun Phát (PCmsr40, PCmsr50, Type II) - Bền xuyên thế kỷ

Xi măng Nghi Sơn bền sun phát đáp ứng TCVN 6067:2018 (PCMSR40, PCMSR50) và tiêu chuẩn Mỹ ASTM C150 (Type II).

Xem chi tiết Xi măng bền Sun Phát (PCmsr40, PCmsr50, Type II) - Bền xuyên thế kỷ
Xi măng póoc lăng hỗn hợp PCB40 - Người bạn tin cậy của các công trình Xi măng póoc lăng hỗn hợp PCB40 - Người bạn tin cậy của các công trình

Xi măng póoc lăng hỗn hợp PCB40 - Người bạn tin cậy của các công trình

Xi măng póoc lăng hỗn hợp PCB40 - Người bạn tin cậy của các công trình

Xi măng PCB40 Nghi Sơn đáp ứng ở mức cao các yêu cầu của TCVN 6260:2020 (PCB40) và các tiêu chuẩn nước ngoài như tiêu chuẩn Mỹ ASTM C1157 (Type GU) và tiêu chuẩn châu Âu BS EN 197-1 (CEM II/A-M).

 
 

 

 

Xem chi tiết Xi măng póoc lăng hỗn hợp PCB40 - Người bạn tin cậy của các công trình
Thong ke