Sơ đồ website  | Vietnamese  | English  
Trang chủ
Tuyển dụng
Check mail
Liên hệ
 
Trang chủ
Giới thiệu
Sản xuất và kinh doanh
Nhân sự và công việc
Tin tức và truyền thông
Phát triển bền vững
Giao lưu Văn hoá
Liên hệ
 
 
 
Hỗ trợ kỹ thuật

Văn phòng chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh:  

Người liên hệ
Số điện thoại
Số Fax
Địa chỉ Email
Ghi chú
Trần Đình Nguyễn Vũ
083 8236309
08 38236310
 
Đỗ Đức Phúc
083 8236309
08 38236310
 
Trần Quốc Thọ
083 8236309
08 38236310
 
Lê Anh Tuấn
083 8236309
08 38236310
anhtuan.le@nghison.com.vn
 
Nguyễn Viết Thông
083 8236309
08 38236310
thongnv@nghison.com.vn  

Văn phòng Chi nhánh Hà Nội:

 

Người liên hệ

Số điện thoại

Số Fax

Địa chỉ Email

Ghi chú

Hiroyoki Obata

04 39330917

04 39330921

obata@nghison.com.vn

 

Nguyễn Văn Trung

04 39330917

04 39330921

nvtrung@nghison.com.vn

 

Phạm Quang Dũng

04 39330917

04 39330921

quangdung@nghison.com.vn

 

Trần Giang Sơn

04 39330917

04 39330921

sontg@nghison.com.vn

 

 

Văn phòng Nha Trang:

Người liên hệ

Số điện thoại

Số Fax

Địa chỉ Email

Ghi chú

Trần Thanh Lâm

058 3810 989

058 3810 990

thanhlam@nghison.com.vn

 

Chất lượng xi măng PCB40:

Giới thiệu xi măng PCB 40 TCVN và mô tả đặc tính sản phẩm của chúng tôi, làm thế nào để đạt được loại bê tông, vữa xây tốt nhất:

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn

TCVN 6260/2009

Nghi Sơn PCB40

Cường độ chịu nén (N/mm2)

3 ngày ± 45’

≥ 18

28 ± 1.5

Cường độ chịu nén (N/mm2)

28 days ± 2h

≥ 40

50 ± 2.0

Thời gian đông kết (min)

bắt đầu

≥ 45

130 ± 15

Thời gian đông kết (min)

kết thúc

≤ 600

165 ± 15

Độ mịn

trên sàng 0,08mm

≤ 12

1

 

Tỷ lệ Blaine (cm2/g)

≥ 2700

3600 ± 15

Độ ổn định thể tích (Phương pháp LE Chatelier)

mm

≤ 10

< 2

SO3

%

≤ 3.5

1.9 ± 1

MgO

%

≤ 10

1.0± 0.4

Vật liệu

Mác vữa (kg/cm2)

Mác vữa (kg/cm2)

Mác vữa (kg/cm2)

Mác vữa (kg/cm2)

 

75

100

125

150

Xi măng (kg)

75

315

345

380

Cát (m3)

75

1.079

1.064

1.028

Nước (litter)

75

268

269

274

Áp dụng

Vữa xây

Vữa xây

Công trình hoàn thiện

 Công trình hoàn thiện 

Làm thế nào để tạo được Bê tông tốt nhất với xi măng Nghi Sơn:

Vật liệu

Mác bê tông (kg/cm2)

Mác bê tông (kg/cm2)

Mác bê tông (kg/cm2)

 Mác bê tông (kg/cm2)

 

200

250

300

350

Xi măng (kg)

280

300

330

380

Cát (m3)

0.574

0.538

0.522

0.507

Đá 1x2 (m3)

0.750

0.748

0.746

0.740

Nước (litter)

190

190

190

190

 

Mạng lưới phân phối
(04) 39330917
(058) 3810989
(08) 38236308
Hỗ trợ kỹ thuật
(04) 39330917
(08) 38236308
(058) 3810989
Thư hỏi hàng
Thư viện ảnh
Video clip
Giải thưởng
Liên kết
Trang chủ   |   Sơ đồ website   |   Liên hệ © Copyright 2010 by Nghi Son Cement Corporation